ČSSD Hradec Králové má kandidátní listinu pro podzimní volby do zastupitelstva města!

Konference městských organizací ČSSD v Hradci Králové na svém jednání dne 15. června 2018 schválila kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města Hradec Králové. Lídrem kandidátky byla zvolena Mgr. Jana Fröhlichová. Jana Fröhlichová reprezentuje novou a dynamickou tvář sociální demokracie. S ohledem na své profesní zkušenosti z oblasti sociální a proseniorské politiky, aktivitám v oblasti občanské angažovanosti a poradenství v oblasti bydlení, znalosti legislativního prostředí na různých úrovních státní správy i samosprávy vstupuje do voleb s jasnou vizí: „Chceme se opět stát pro občany našeho města důvěryhodní. Nejsem profesionální politik, jsem aktivní občanka a chci krásné a živoucí město vhodné pro život mladých rodin i seniorů.“

Listina 37 kandidátů ČSSD Hradec Králové profiluje zástupce různých věkových kategorií i profesí.

ČSSD v Hradci Králové vstupuje do kampaně s cílem oslovit mladé voliče i starší občany města, protože cítí potřebu opět začít efektivně rozvíjet město pro život. Současné vedení jako by spalo. Přejeme si udržitelný rozvoj města, řešení investic, aktivní přístup k okrajovým částem města, předměstím a sídlištím. Chceme kvalitní život a dostupnosti služeb pro seniory. Chceme spolupráci s občany prostřednictvím Komisí místních samospráv, občanských besed a iniciativ. Chceme budovat bytový fond města pro dostupnost bydlení napříč věkovými kategoriemi. Budeme řešit parkování na předměstích, bezbariérovost chodníků i cyklostezek. Náš program vychází z dlouhodobé vize i aktuální poptávky občanů. Konkrétní programové body budou brzy představeny na těchto stránkách.

Sociální demokracie nekandiduje do voleb jako reprezentant VIP, kandiduje jako zastánce a ochránce normálních lidí. Podpořte nás v této snaze!