Co chceme? VÍC pro předměstí a sídliště

Nechceme, aby město ztrácelo své dobré jméno a hodnocení jako nejlepšího místa pro život, proto budeme dbát na dokončení rozdělané práce na velkých projektech města, ale také se důsledně starat o rozvoj a rozkvět sídlištních lokalit a předměstí pro zvýšení kvality života občanů v místě jejich bydliště.

  • revitalizace hlavních tříd na předměstích (Moravské Předměstí, Kukleny, Malšovice, Nový Hradec Králové, Pouchov – Věkoše, Pražské a Slezské Předměstí atd.)
  • investice do podpory sousedského života – doplnění laviček, piknikových míst a hřišť (v Březhradě, Pileticích, na Moravském Předměstí, Pláckách atd.), podpora komunitního života
  • STOP dalšímu růstu ploch velkých obchodních center ve městě, podpora dostupnosti obchodů a služeb v různých částech města (motivace k provozu v daných lokalitách, zajištění dopravní obslužnosti MHD, budování vhodných prostor)
  • průběžné opravy chodníků a místních komunikací musí být samozřejmostí!
  • nová sportoviště do města – nový bazén, nové venkovní kluziště, místní koupaliště, stavba a rekonstrukce sportovních hal apod.
  • v centru města realizace rekonstrukce Velkého náměstí s lepším řešením dopravní obslužnosti a navrácením zeleně a záchrana severních teras před zhroucením
  • fotbalový stadion – dostavba kompletní moderní arény se zachováním dominanty „lízátek“