Co chceme? VÍC pro seniory i napříč generacemi

Naše vize města vstřícnějšího k seniorům není pouze jen o sociálních službách specifických pro pokročilé stáří. Naopak vnímáme potřeby zeširoka s dopadem nejen pro nejstarší – když bude bezbariérový chodník, bude se po něm chodit dobře i mamince s malými dětmi, zdravotně postiženým i všem ostatním. Proto chceme připravovat město na stárnutí populace a rozvíjet veřejné služby pro seniory, rodiny s dětmi a další potřebné tak, abychom zkvalitňovali dlouhodobě život občanů na území města a rozvíjeli mezigeneračně solidární a ohleduplnou společnost.

  • navýšení finanční podpory pro rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb, aby nebyly podhodnoceny, a zajištění dostupnosti hospicové péče a budování struktury sociálních služeb v závislosti na potřebnosti sídelní struktury
  • podpora prevence a osvěty v různých oblastech (bezpečí, zdraví napříč generacemi, prevence alkoholismu a zneužívání návykových látek apod.) a budování mezigeneračních vztahů
  • rozvoj kapacit denních stacionářů pro seniory a předškolních zařízení pro děti, abychom ulevili starajícím se rodinám a pomáhali ženám sladit pracovní a rodinný život
  • na magistrátu nově zavést funkci ombudsmana pro seniory, který bude seniorské veřejnosti k dispozici pro pomoc řešení jejich dotazů a potřeb
  • aktivní budování a udržování bezbariérovosti chodníků, zastávek, tras ve veřejném prostoru a vstupů do budov i cyklostezek
  • finanční podpora volnočasových aktivit nejen pro ty nejstarší a aktivní spolupráce a podpora seniorských spolků
  • podpora veřejných služeb pro seniory v každodenním životě, např. městské jídelny jako zdroje kvalitního jídla s rozvozem či možností společenského setkání, rozvoj dopravy pro seniory (senior taxi pro Hradec a okolí, doprava MHD k Městské knihovně HK, podpora činnosti knihovny atd.)