PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. – kandidátka č. 8

Vážení Hradečáci.

Blíží se pro Hradec Králové důležitá událost, a to jsou volby do městského zastupitelstva. Ač jsem se v Hradci Králové nenarodila, za 20 let mi toto město přirostlo natolik k srdci, že jsem přijala kandidaturu a ucházím se o Vaši přízeň, o Váš hlas, o možnost rozhodovat, jakým směrem se bude Hradec ubírat.

Mám více jak 35 letou praxi ve speciálním školství, speciálním poradenství, sociálních službách, školském i sociálním managementu včetně sociální politiky. V současné době předávám své zkušenosti jako vysokoškolská pedagožka.

V případě volebního úspěchu bych se aktivně zaměřila na problematiku sociálních a souvisejících služeb  a podporu komunitního plánování, u jehož zrodu jsem měla tu možnost být a podílet se na jeho „rozjezdu“ v období tvorby 1. verze. Proč? Sociální oblast a kvalitu života každého Hradečáka považuji za velice důležitou. A právě město Hradec Králové tyto služby zajišťuje a spolufinancuje. Je garantem realizace výstupů komunitního plánování. Podpora ze strany města a jeho politických reprezentantů je základní podmínkou pro uskutečňování tohoto procesu.

A kterých cílových skupin – uživatelů služeb – se tato problematika dotýká? Jsou to velice zranitelné skupiny: rodiny s dětmi a mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby národnostních a etnických menšin a osoby v obtížné životní situaci. Můj cíl „ podpořit všechny tyto cílové skupiny napříč věkovým spektrem“ je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický, hodnotitelný. Znakem humanity Hradce Králové je mimo jiné to, jak se dokáže postarat o své zranitelné občany.

Jsem členkou ČSSD, jejíž barvou je oranžová. V psychologickém kontextu je to barva sociální, barva humanity a energie. Jsem člověk s vysokým sociálním cítěním, celý svůj život prosazuji principy humanity a jsem připravena využít svou energii ve prospěch občanů Hradce Králové. Podporuji sociální program kandidátky na primátorku města Hradce Králové Mgr. Jany Fröhlichové.