Co chceme? VÍC bezpečí a zodpovědnosti

Budeme podporovat rozvoj města pro 21. století zodpovědně k našemu životnímu prostředí. Naše město se jako chlouba tyčí ze zeleně nad soutokem a tento přírodní benefit musíme zvelebovat, vážit si ho a starat se o něj. V hospodaření a správě majetku města musí být zdravý rozum a lidskost. Je třeba rozvoje města, ale také jeho udržitelnost. Město musí zlepšit komunikaci s občany a posilovat prvky přímého rozhodování.

  • zapojení občanů do každodenního rozhodování a aktivní komunikace s Komisemi místních samospráv, aby o investicích z rozpočtu rozhodovali místní občané svým přímým hlasováním (tzv. participativní rozpočet pro městské části)
  • příprava města na klimatické změny ozeleněním budov, vytváření prostoru zasakování vody, v maximální míře omezováním vzniku nepropustných ploch apod., řešení tepelných ostrovů ve městě a jejich adaptace na změnu klimatu, úprava a doplnění zeleně, vodních prvků a ploch v různých částech města a na sídlištích (brouzdaliště, mlhoviště, kašny a fontány) a ochrana zeleně na březích řek
  • udržení strategického majetku ve vlastnictví města, budeme provozovat vlastními silami veřejné služby a ty, které jsou v soukromých rukou, budeme postupně chtít převzít zpět
  • STOP nesmyslným architektonickým prvkům bez účelnosti, projekty a investice řešit důsledně, smysluplně a koncepčně se zachováním tradiční urbanistické krásy našeho města
  • posílení prezentace Hradce Králové v cestovním ruchu a další rozvoj historické krásy a odkazu města
  • podpora místních tradic a společenských událostí, podpora života spolků na území města (rybáři, zahrádkáři, včelaři apod.)
  • snížení nájemného pro podporu podnikatelské činnosti ve městě, především na podporu služeb (řemesel, opraváren apod.), budeme se snažit přivádět nové firmy do města a spolupodílet se na rozvoji široké škály pracovních příležitostí
  • přísnější dohled nad nočním klidem, prevence tvorby vyloučených lokalit a potírání vandalismu
  • pravidelný bezpečnostní audit města, jak z hlediska klasické kriminální bezpečnosti, tak i z hlediska odolnosti v případě mimořádné situace, například velké výpadky elektrického proudu, výpadky zásobování vodou, vlny extrémních veder.