Co chceme? VÍC dostupného bydlení

Bydlení v Hradci Králové je dle různých průzkumů jedno z nejdražších v republice. V posledních letech radikálně rostly ceny nemovitostí i ceny nájmů. S vývojem hypotečního trhu hrozí do budoucna kritická nedostupnost bydlení ve městě. Bydlení je přitom dle mezinárodního práva jedním ze základních lidských práv a město by mělo být schopné poskytovat nájemní bydlení svým občanům pro stabilní a bezpečný život. Proto chceme opět ve městě poskytnout dostupné bydlení napříč generacemi.

  • od základu vybudování bytové politiky města a zpracování analýzy potřeb bydlení ve městě s ohledem na vývoj populace (seniory a mladé lidi, absolventy, rodící se rodiny, samoživitele)
  • vznik fondu finančních prostředků ze zisku z nájmů bytových domů města pro financování údržby těchto domů
  • budování bytového fondu města s pomocí dostupných státních a evropských dotací, nové bytové domy pro seniory (zrekonstruujeme Harmonii I a II a postavíme nové), startovací byty pro mladé i pro běžné nájemné bydlení
  • podpora občanské iniciativy – družstevní výstavby
  • zpracování mapy cen nájemného pro reálnou reflexi cen na trhu soukromých nájmů
  • sociální byty pro potřebné se sociálním dohledem a integrací do společnosti
  • vyjednávání se soukromým sektorem, při stavbě každého bytového komplexu požadavek, aby určitý podíl bytů byl poskytnut v nájmu jako cenově dostupné byty do správy města (dle zahraničních vzorů) a aby ke každému komplexu byla vybudována adekvátní veřejná vybavenost (chodníky, obchody, služby, parkování, zeleň apod.)