Co chceme? VÍC pro plynulou dopravu

Uvědomujeme si, že parkovací systém a doprava ve městě jsou jedním z nejožehavějších témat, které občany trápí. Smlouva s ISP má platnost do roku 2036 a stavba silnic D11 a D35 je především zodpovědností Vlády ČR. Město však může mnohem aktivněji přistoupit k řešení parkování na sídlištích a v okrajových částech města a k posílení plynulosti dopravy a odlehčení zátěže centra osobní dopravou podporou různých alternativ dopravy.

  • rozšíření kapacit parkování na sídlištích a v okrajových částech města reorganizací dopravního značení a vybudováním záchytných parkovišť a malých městských parkovacích domů s parkovným za symbolické ceny na existujících parkovacích plochách bez ohrožení zeleně
  • maximální úsilí pro stavbu městského obchvatu a odvedení nákladní dopravy z města ve spolupráci s krajskou samosprávou a Vládou ČR
  • zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce a dopravy pro cyklisty a dopravního značení na komunikacích
  • plošné zklidňování dopravy pro zvýšení bezpečnosti a kvality života v převážně obytných čtvrtích města
  • podpora cyklodopravy ve městě a zpracování generelu cyklodopravy
  • příprava MHD zdarma, ačkoliv jsme si vědomi, že bude obtížné najít pro tento projekt širokou politickou podporu, cítíme potřebu o tomto tématu začít diskutovat, postupně na to připravit rozpočet města a směřovat k realizaci