Mgr. Martin Bártík – kandidát č. 10

Vážení Hradečáci,

blížící se volby do zastupitelstva města Hradec Králové jsou příležitostí, kdy můžeme více poznat své město a lidi, kteří v něm žijí. Mám rád předvolební debaty, výměny názorů a otevírání témat důležitých pro naše krásné město. O to více mě vždy mrzí, že tato energie s volbami končí a politika se mění v politikaření, které pak charakterizuje většinu volebního období. Proto bych se chtěl hned na úvod zavázat, že se v případě svého úspěchu zasadím o aktivnější komunikaci politiků s občany.

Kandidaturu za ČSSD jsem přijal ze dvou důvodů. Jednak chci podpořit tuto stranu v nelehké době, ve které se nachází a kdy je třeba o to více bojovat za zachování sociálně-demokratického myšlení. V Hradci Králové není politická strana, která by mohla efektivněji hájit sociální zájmy lidí, především péči o seniory, aktivní řešení bytové politiky či podporu rodin s dětmi. V převažující záplavě pravicových stran, pro které je sociální politika jen heslem, nikoli každodenním obsahem, je role sociální demokracie nezastupitelná. Jsem proto rád, že máme v čele kandidátky Janu Fröhlichovou, která se sociální a bytové politice věnuje profesně a i na úrovni dobrovolné činnost a je spolehlivým garantem toho, že na potřebné se v Hradci nezapomene.

Druhým důvodem je fakt, že se profesně věnuji přípravě investičních i neinvestičních projektů, často financovaných z různých externích (grantových nebo dotačních zdrojů). Vidím veliké rezervy v projektové přípravě města. Velké městské investice se často odsouvají, či nejsou zcela koncepčně řešeny. Chtěl bych v této věci uplatit své zkušenosti a pomoci ke zlepšení projektové práce města. Současně chci pomoci s vyšší efektivitou při čerpání dotací, které ať se nám to líbí nebo ne, představují v dnešní době důležitý finanční nástroj pro všechny města a obce.

Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval k volbám a řekl Vám, že není jedno, kdo Vás bude zastupovat. Komunální politika rozhoduje o stavu chodníku před Vaším domem, o ceně jízdného v MHD, kterým jezdíte, nebo o kvalitě služeb, na které jste odkázáni v každodenním životě. Je to věc nás všech, o kterou běží. Přijďte k volbám a podpořte sociální demokracii!