Mgr. René Příhoda – kandidát č. 22

Vážení čtenáři.

V Hradci Králové žiji se studijními a pracovními přestávkami již 32 let. Od 11 let se s částí z Vás setkávám na fotbalových kolbištích jak v Hradci Králové, tak v jeho okolí, kde již 21 let reprezentuji TJ Sokol Malšova lhota. Sport je prostorem, kde lidé nejrozličnějších profesí či vzdělání odhodí vše, co jsou v životě civilním, a se svými spoluhráči ve stejném dresu, jako jeden z mnoha, dělají to, co umí nejlépe, co je nejprospěšnější pro tým a se vším respektem k soupeři. Občas se člověk musí pro tým obětovat a být připraven utržit ránu a jindy ránu rozdat. Fotbal, stejně tak jako další kolektivní sporty učí lidi píli, vytrvalosti, respektu k ostatním a za odměnu mu je podpora týmu v době kdy se nedaří a sdílená radost v době, kdy se daří. Ve sportu nerozhoduje věk, barva pleti, či zasloužilost. Pokud nepodáte adekvátní výkon jako jednotlivec, nemůžete uspět jako tým.

Abych sportu také něco přinesl, pořádal jsem v posledních letech nejen fotbalové turnaje, ale navíc jsem neplaceným předsedou spolku vydávajícího tištěný regionální fotbalový týdeník v našem kraji.

Během své pracovní a studijní etapy života jsem absolvoval dvouleté studium fotbalového marketingu a managementu ve švýcarském Lausanne a nyní dokončuji postgraduální studia na Právnické fakultě Karlovy univerzity zaměřené na oblast nevládních organizací.

Proto se domnívám, že oblast sportu a nevládních organizací jsou jednou z mých domén, ke kterým se mohu kvalifikovaně vyjadřovat.

Sport a volnočasové aktivity považuji za jedny z nejdůležitějších aspektů v sociálním rozvoji města. Město má vytvářet možnosti pro své občany nejen k možnostem aktivního sportovního a komunitního vyžití, kde by se mělo kontinuálně navázat na předchozí činnost města, ale měl by být kladen i důraz na propojení periferií Hradce Králové na centrum pro nemotoristy, a to zejména vznikem cyklistických stezek tak, aby se motoristé s nemotoristy vzájemně neomezovali.

V současné době dochází k silnému rozšiřování periferií Hradce Králové, kterému neodpovídá místní zázemí. Rozšiřování periferií by mělo být doplňováno silnou podporou města k doplňkové infrastruktuře, ať jsou to hřiště, společenská centra a místnosti, potraviny, hospody či sociální zařízení. Satelitní periferie bez infrastruktury zabraňují místní komunitě k jakékoli interakci a sounáležitosti, což se projeví v budoucnu jako těžko odstranitelný nedostatek.

V případě Vašeho zájmu k diskuzi mne můžete kontaktovat na emailu rene.prihoda@centrum.cz.

S pozdravem,

René Příhoda