PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D. – kandidát č. 17

Vážení Hradečáci,

narodil jsem se v Hradci Králové, žiji zde trvale a moje již patnáctiletá praxe ve vzdělávání a vědě je spojena s naším městem. Jako vysokoškolský učitel mám vizi města pulzujícího energií a pokrokem. S ČSSD, na jejíž kandidátce kandiduji z pozice č. 17, mě spojuje zejména představa progresivní společnosti, ve které se dbá na důvěru, bezpečnost, progresivitu a respekt k životu a občanům.

Z povahy své profese se v případě zvolení chci zabývat především prací v oblasti školství, mládeže a sportu. Základní školství, které je předpokladem funkční společnosti, obchodu i průmyslu, potřebuje zakomponovat do výuky více finančního vzdělávání (finanční gramotnost), aby se budoucí občané našeho města vyhnuli současným potížím a omylům upracované střední generace. Dále si přeji, aby město svojí koncepcí bylo svorníkem všech generací a příjmových skupin, neboť dnešní generační rozdíly jsou také rozdíly civilizační. Ve sportu hodlám podpořit mimo jiné veřejné plavání, protože tyto podmínky splňuje. Reálnou dílčí cestou k zvýšení kapacity a komfortu tohoto sportu je výstavba dodatečného 25m krytého bazénu, jak se právě děje u našeho souseda Pardubic.

Mimo jiné také podporuji myšlenku funkční infrastruktury, například výstavbou dalších parkovacích domů v našem městě a navrhuji vážné zamyšlení nad reklasifikací některých ulic vhodných k parkování na jednosměrné. Plně podporuji záměr ČSSD stavět na příslušném pozemku v blízkosti Rubeny nájemní byty.

Neváhejte mě kontaktovat s dotazem týkajícím se komunálních voleb na emailu: lukas.zabransky@email.cz.

Děkuji za Váš případný hlas.