Univerzitní město je investice do budoucna – komentář RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.

V lidském životě hraje vzdělávání nezastupitelnou roli, proto bychom na něj neměli zapomínat ani na komunální úrovni. Pokládám za samozřejmé, že město by mělo zajistit dostatek míst v mateřských školách a jeslích a fungující systém základních škol. Ačkoli do kompetence města spadá hlavně základní školství, přesto i přítomnost univerzit je stěžejní pro rozvoj Hradce Králové. To, že je Hradec univerzitním městem, je pro něj obrovským bonusem. Do Hradce se dostane mnoho talentovaných mladých lidí, z nichž někteří se zde usadí. Kontakt s předním výzkumem na univerzitách, ať už základním nebo aplikovaným, dává studentům průpravu k úspěchu v dalším profesním životě či podnikání. Město pak ze všeho bude profitovat při výběru daní.

Univerzity s městem by si měly vzájemně vyjít vstříc. Dobrým příkladem je výstavba budov Lékařské fakulty, do budoucna lze uvažovat o zřízení parkovacího domu v areálu UHK u soutoku, který by ulevil parkování v nemocnici. Univerzity také mohou pomoci městu a regionu reagovat na potřebu pracovníků v některých profesích, např. výchovou budoucích lékařů nebo sociálních pracovníků.

Každého studenta obohatí, když může část studia strávit v zahraničí či se naopak seznámí se zahraničním studentem sbírajícím zkušenosti v Hradci. Například UHK se v poslední době daří rozšiřovat síť spolupracujících zahraničních škol. Přesto pomoc města s propagací škol na různých veletrzích a navazování kontaktů s jinými univerzitními městy na celém světě může tento proces urychlit. Vzájemná symbióza škol a města by měla pokračovat a bude jistě prospívat všem zúčastněným, tedy i studentům hradeckých vysokých škol.

RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
Kandidát do zastupitelstva města Hradec Králové