RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. – kandidát č. 6

Milí Hradečáci,

ačkoli z Hradce nepocházím (vyrostl jsem na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje), v tomto městě se mi za necelých posledních šest let zalíbilo a rád bych jej pomáhal vylepšovat.

Po absolvování teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsem rok působil jako postdoc v Lisabonu. Od roku 2013 jsem odborným asistentem na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Věnuji se matematické fyzice, konkrétněji studiu vlastností operátorů motivovaných fyzikálními modely, např. vycházejícími z kvantové mechaniky. Krásu matematiky se také na UHK snažím přibližovat studentům odborné fyziky i učitelských oborů.

Relaxuji při poslechu písní americké zpěvačky Reginy Spektor. Mezi mé záliby patří účast na šifrovacích hrách, při kterých nejen procvičím své mozkové závity, ale projdu se i v přírodě či poznám zákoutí města.

V případě zvolení bych se rád věnoval tématu vzdělávání a to nejen kvůli svému působení ve vysokém školství. V mé rodině působilo a působí několik učitelů na základních a středních školách, proto mám ke vzdělávání vztah už od dětství. Rád bych pokračoval ve spolupráci města s univerzitami a pokud možno ji prohloubil. Věnoval bych se také rozvoji regionálního školství.