Naši lidé

Energetika a energetické úspory jsou naším tématem

Oživení a zesílení projektů energetických úspor a energetické efektivity, či např. tvorba inteligentních sítí budou ty témata, které budu s podporou kolegů prosazovat. Úspora v energetice totiž znamená více finančních prostředků na plnění našich dalších priorit.

 

Energetika a energetické úspory jsou tématem, které v posledním roce silně rezonují nejen celou českou, ale i evropskou společností. Toto téma se stalo ještě silnějším ve vztahu k válce na Ukrajině a závislosti některých zemí na ruské ropě a plynu. V tomto článku nebudu vést polemiku, zda se plně odstřihnout od ruské ropy a plynu, ale zaměřím se na otázku, jak snížit závislost na zdrojích, které jsou do Evropy dováženy a na ekonomickou a surovinovou bezpečnost.

V případě poklesu spotřeby bude mít Evropa vícero možností, jak zdroje získávat a zároveň jednat o to, za jakou cenu budou suroviny dodávány. Nebude to již postaveno na faktu, že nakoupíme co jde, protože jiná alternativa prostě není. Pro energetickou bezpečnost, která bude vést i ke snížení cen (nebo alespoň ne k tak vysokým nárůstům) je třeba snížit o takové suroviny zájem, tedy být energeticky efektivní. A k tomu může svou činností na obecní úrovni přispět každá obec, a to bez nutnosti národních plánů a státních strategických koncepcí. Je to oblast, kterou svými kroky může ovlivnit každý z nás.

V rámci mé činnosti jsem se energetickými úspory krajů a měst zabýval již od roku 2013, když v roce 2016 jsem v Hradci Králové měl čest moderovat historicky první seminář Evropského výboru regionů v České republice.

Tohoto mezinárodního semináře se účastnili zástupci z 5 evropských zemí, například Jana Cicmanová z evropského Energy Cities, Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, či Sebastien Occhipenti z Evropské komise z Generálního ředitelství pro energetiku.

Se svými ukázkami „best practice“ vystoupil, např. Alexandr Tokarčík, ředitel Energetického klastru Prešovského kraje, Michal Černý, energetický manažera města Litoměřice, či Lukáš Packa z ČZU, který byl administrátorem projektu RESTEP.

K možnosti financování energetických úspor vystoupila Pavla Vidanová z Ministerstva životního prostředí, Hana Nylander-Kaloudová vedoucí kanceláře Evropské investiční banky v Praze, či její kolega Marian Kršiak z Lucemburska, který měl na starost půjčky pro Českou republiku. To je konkrétní příklad, jak úspěšně nastartovat efektivní financování, z poučení se z úspěšných i neúspěšných projektů a možností jejich financování. Je však třeba o tom nejen mluvit, ale projekty zejména nastartovat realizovat.

JUDr. René Příhoda, Ph.D.