Aktuality

Náš program 2022 1. část

Bydlení:

  • při výstavbě bytů by mělo být aktivní samo město, nemělo by nadále být pouze „rukojmím“ developerů. Naším cílem je nastartování vlastní městské výstavby dostupných a startovacích bytů a podpora družstevní výstavby. Veřejné obecní (případně státem dotované) investice do městské výstavby mohou pomoci snížit obrovský nárůst cenové hladiny bydlení ve městě.

 

  • Budeme iniciovat a prosazovat, aby se vytvořila pravidla, která by zavazovala developery ke spoluúčasti na rozvoji území, aby se na něm spravedlivě podílel i soukromý sektor a náklady neneslo pouze město – například tím, že investor by byl povinen předat určitý počet bytů do městského bytového fondu.

 

  • Budeme prosazovat důsledné dodržování stávající městské Koncepce rozvoje bydlení ve využívání zisků z nájemního bydlení města na rychlé rekonstrukce a nezbytnou údržbu stávajícího bytového fondu města.

 

  • Budeme iniciovat vytvoření cenové mapy nájemního bydlení v HK, tak aby nájemníci měli přehled o místně obvyklém nájemném.

 

  • Podpoříme vyhledávání vhodných již existujících objektů a jejich odkup městem s cílem rozšíření bytového fondu města.