Aktuality

Sociální demokracie bude vždy hlasovat pro podporu seniorů v HK

Na svém předposledním zasedání před volbami zastupitelstvo města Hradec Králové UZAVŘELO dlouhá léta sloužící jídelnu důchodců v Šafaříkově ulice. Dle slov zastupitelů tam už stejně nikdo z důchodců už nechodil.

To bohužel není pravda!!!  Tato jídel se našim zastupitelům ČSSD ve volebním období 2014-2018 ještě podařilo zachránit a mohla dále sloužit už jen jako výdejna obědů. Bohužel se tam již nevařilo, ale i tak tam naši senioři stále chodili, protože byla možnost si tam oběd přímo sníst nebo si jídlo odnést. Návštěva této jídelny dávala občanům možnost se společně potkat se svými vrstevníky. Osobně jsem se radoval, když jsem viděl, že v jídelně probíhají letos v létě stavební úpravy a říkal jsem si, vedení města  to chce seniorům udělat hezčí a lepší. OMYL. To je přesně jeden z důvodů, proč v zastupitelstvu  zástupci ČSSD chybí. Nebyl nikdo, kdo by se zeptal: Jaká byla návštěvnost strávníků? Kolika lidí se to dotkne? Mohou tam chodit dál? … Nic, prostě se během 5 minut tato možnost pro důchodce ukončila.  Víte, ono se řekne jsou další možnosti, mohou si obědy nechat dovážet, nebo jít někam jinam, ale on ten oběd a setkání s přáteli stejného věku je někdy to nejdůležitější z celého dne.

Jediné pozitivum na celé této věci je, že jídelna bude dále sloužit pro děti z nedaleké školy V lipkách, kde budou nacházet dočasné útočiště děti ze škol v Hradci Králové, které budou procházet rekonstrukcí. Možná se podaří dohodnout, aby tam mohli strávníci docházet v čase před dětmi, jako to je v jiných zařízeních, ale to už bude jiné.

Proto je hlas ČSSD v zastupitelstvu města potřebný a snad nám dáte v nadcházejících volbách šanci a vrátíte nás zpět do zastupitelstva.

 

Jan Král

Lídr kandidátky do zastupitelstva města Hradec Králové