Aktuality

Náš program 2022 2. prioritní oblast

Doprava

  • vyvineme politický tlak na orgány státu s cílem vybudování klíčových infrastrukturních staveb za účelem odvedení tranzitní dopravy z města – severní tangenta (tyrkysová varianta), jižní spojka (po Hradubickou), jižní propojení.
  • abychom dosáhli zklidnění dopravy ve městě, budeme usilovat, aby se začala stavět záchytná parkoviště s navazující městskou dopravou
  • klíčovým problémem města je nedostatek parkovacích kapacit. Podporujeme výstavbu parkovacích domů (např. parkovací dům pod Ulrichovým náměstím) a „modulárních“ parkovišť (modulární parkoviště je montováno z jednotlivých dílů, které umožnují rychlé a flexibilní rozšiřování, demontování či přemisťování). Klasické i modulární parkovací systémy je třeba výrazně rozšířit především na sídlištích, která již dávno překročila svoji kapacitu parkovacích míst.
  • nepodporujeme výstavbu podzemního parkoviště pod Velkým náměstím, ale maximálně podpoříme vyjednávání s armádou o možném využití velké plochy v Žižkových kasárnách.
  • naší rozpočtovou prioritou bude zachování dostupné veřejné hromadné dopravy. Chceme zastropovat ceny za MHD na úrovni 31.12.2021. Nepodpoříme žádné zvyšování cen jízdného. Nezbytné navyšování výdajů za činnost dopravního podniku bude město financovat z vlastního rozpočtu.
  • využijeme nových dotačních možností k další modernizaci vozového parku hradecké MHD.
  • vnímáme jako nezbytné udržovat a rozvíjet průchodnost města pro pěší a cyklisty. Jednotlivé investice v této oblasti chceme realizovat na základě celoměstského systému (tzv. generelu), který projde širokou diskuzí s veřejností, především s komisemi místní samosprávy.